Hightlights Of Rajasthan

Hightlights Of Rajasthan

Duration : 06 days / 05 nights

Route : Jaipur; Jodhpur; Udaipur

Category :

Book Tour

  Tour Itinerary

  • Day 01 Jaipur :

   City of Jaipur, City Palace, Jantar Mantar, Hawa Mahal, a shopper’s paradise

  • Day 02 In Jaipur :

   Amer Fort, Jalmahal, Ram Niwas Bagh & Albert Hall Central Museum, Ram Nivas Bagh, Albert Hall, The Moti Doongri Palace, Chokhidhani village

  • Day 03 Jaipur – Ajmer – Pishkar – Jodhpur (400 KMS) :

   Dargah (tomb) of KhwajaMoin-ud-din Chishti and the Ana Sagar Lake.

   Visit Brahma Temple & Pushkar Ghats

  • Day 04 Jodhpur – Ranakpur – Udaipur (300 KMS) :

   The Mehrangarh Fort

   Sardar Bazaar and Clock Tower markets

   Jaswant Thada

   enroute visiting Ranakpur

   Later drive to Udaipur

  • Day 05 In Udaipur :

   The City Palace, Crystal Gallery, JAGDISH TEMPLE, Sahelion Ki Bari, Shilpgram, Udaipur Vintage collection of classic cars

  • Day 06 Depart Udaipur :

   Hightlights Of Rajasthan

  • END