Jaipur-Udaipur

Jaipur-Udaipur

Duration : 05 Days / 04 Nights

Category :

Book Tour

  Tour Itinerary

  • Day 01 Jaipur :

   City of Jaipur, City Palace, Jantar Mantar, Hawa Mahal, A shopper’s paradise

  • Day 01 In Jaipur :

   Amer Fort, Jalmahal, Ram Niwas Bagh & Albert Hall Central Museum, Ram Nivas Bagh, Albert Hall, the Moti Doongri Palace, Chokhidhani village

  • Day 03 Depart From Jaipur To Jaipur :

   Haldighati, Maharana Pratap museum, Eklingji Temple, Nagda, Eklingji, Saas-Bahu temple, Take a boat ride

  • Day 04 In Udaipur :

   The City Palace, Crystal Gallery, JAGDISH TEMPLE, Sahelion Ki Bari, Shilpgram , Udaipur Vintage collection of classic cars

  • Day 05 Depart-Udaipur :

   Jaipur-Udaipur

  • END